Müdebbir:

 

Allâhû Teâlâ’nın emriyle oluşan her şeyin, kıyâmete kadar önceden düşünülüp hazırlandığı, düzen ve idaresi anlamlarına gelen Allâh’ın isimlerinden El-Müdebbir, sadece bu 5 âyette geçiyor. İlk dördü yaratılan kâinatı, göklerin ve yerin işleyişi ve sunduğu rızıklarla ilgili. Son âyetler ise kıyâmet anlatımı. Bunun anlaşılması için Nâzi’ât sûresinin ilk yedi âyeti okunmalı.

 

10:3, 10:31, 13:2, 32:5, 79:1, 79:2, 79:3, 79:4, 79:5, 79:6, 79:7<

 

El-Vâlî / El-Müdebbir: