Yanlış ortamda doğmak insanı kurtarmıyor:

 

Birçok insan kendisi araştırmıyor, her söylenene inanıyor. Hanif dînini, yani İslâm’ı ‘tek İlâh’a, Allâh’a teslimiyete inananların dînini’ öğrenmeli, Allâh’ın hoşnutluğu kazanılmalı ki, Allâh insana, Kendisine ulaştıran yolu bulması için sebepler versin.

 

>2:170, 5:104, 6:148, 7:28, 7:70, 7:71, 7:172, 7:173, 10:78, 11:62, 11:87, 11:109, 12:40, 14:10, 16:35, 18:4, 18:5, 21:52, 21:53, 21:54, 23:24, 23:83, 26:74, 27:68, 28:36, 31:21, 34:43, 37:69, 37:70, 37:71, 43:22, 43:23, 43:24, 53:23, 64:9<