El-Muhsî:

 

Her şeyi detaylı bilen, söz ve davranışları tespit eden.

 

19 x
15 sûrede
19 âyette

 

>3:154, 4:81, 6:7, 9:21, 9:120, 9:121, 10:21, 16:111, 18:49, 19:84, 19:94, 36:12, 43:19, 43:80, 46:17, 50:17, 54:53, 72:28, 78:29<