Ye’cûc ve Me’cûc:

 

Ye’cûc ve Me’cûc, Maya ve Azteklerden önce orta Amerika’da yaşamış toplumlar olabilir. Zu’l-Karneyn aleyhisselâm’ın seyahatlerinden de anlaşıldığı gibi, bütün göstergeler buna işaret ediyor.

 

Ancak 18:94’te ve sonrasında bozgun çıkaranlar olup içiçe karışmış olumsuz bu tip insanların, kıyâmetin kopmasına yakın 21:96’da önü açıldığında ‘sanki’ her bir tümsekten kaymalarına işaret ile, aslında kıyâmetin kopmasına yakın duyulacak olan çöl tümseklerinden kayıldığında, çıkan sese, yani Sûr’a üfürülme sesine benzetme ile işaret edilmektedir.

 

>18:93, 18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98, 18:99, 21:96, 27:82, 36:51<

 

Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması ve bu sesin çöl kumu sesine benzetilmesi:

 

Ye’cûc ve Me’cûc Wiki:

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın kuzey kutbu ve kuzey/güney Amerika seyahatleri: