Allâh’ın sonsuz bilgisi:

 

Bizim henüz kavrayamadığımız ve bilim dünyasının sürekli yeni keşfettikleri nice bilinmeyen şeyler, salt Allâh’ın bilgisinin sonsuzluğunu kanıtlıyor.

 

>2:33, 2:77, 2:255, 5:109, 6:101, 12:76, 13:9, 14:34, 16:18, 16:77, 18:109, 20:98, 31:27, 34:2, 34:48, 35:38, 36:79, 36:81, 39:46, 40:16, 43:85, 49:18, 57:3, 59:22, 64:4, 72:26, 85:13<