Varlık yokluk veya samimi inanmışlıkla imtihan:

 

Allâh, dert ve kederi insana, samimi inanması için bir sebep kılmış. Demek oluyor ki, her ümitsizlikten sonra bir ümit, her çaresizlikten sonra bir çare doğar. Yapılması gereken bu olaylara sebep olan hatalar serisini, O’nun verdiği algılama yetenekleriyle anlamış olmak, hür iradeyle Allâh’a yönelmek, sadece O’na inanmak ve O’ndan çare beklemek.

 

>2:49, 2:102, 2:124, 2:155, 2:214, 2:249, 3:152, 3:166, 3:186, 5:94, 6:42, 6:43, 6:53, 6:165, 7:94, 7:130, 7:141, 7:163, 7:168, 8:17, 8:28, 9:126, 10:30, 11:7, 12:18, 14:6, 16:92, 17:60, 18:7, 18:46, 20:40, 20:85, 20:90, 20:131, 21:35, 22:53, 23:30, 23:55, 23:56, 23:75, 23:76, 23:77, 25:20, 27:40, 29:2, 29:3, 29:4, 31:32, 32:21, 33:10, 30:11, 34:21, 37:63, 39:49, 41:49, 41:50, 42:36, 43:48, 44:17, 44:33, 44:34, 46:27, 47:4, 47:31, 54:27, 64:15, 67:2, 72:16, 72:17, 76:2, 89:15, 89:16, 89:17, 89:18, 89:19, 89:20, 90:4, 90:10, 90:11, 90:12, 90:13, 90:14, 90:15, 90:16, 90:17<

 

Başa gelen her şey Allâh’tan: