Atomun tarifi:

 

16:48      Ve görmüyorlar mı ki, oluşumunu yapılandırarak var ettiği şeyleri, Allâh’ın? Herhangi bir şey ki, (madde, proton ve nötron), döner onun gölgesi (spin eder, elektron ve pozitron bulutu) sağdan ve soldan Allâh’a ‘huzurunda’ yere kapanarak; ve onlar zavallıdır, boyun bükmüştür ‘Zât’ının hükmüne’.

 

Allâhû Teâlâ’nın, onlara koyduğu doğa kurallarına uyup, yaratılış amaçları gereği işlevlerine devam edip, O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince O’nun yüceliğini övüp ibadet etmiş oluyorlar. Hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar da O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler.

 

Atomun yapısı:

 

Elektron/pozitron: