El-Melîk / El-Mâlik:

 

Mutlak, gerçek hükümdar. Yegâne hükümdar.

 

7 isim
7 x
7 sûrede
7 âyette

 

>10:31, 20:114, 23:116, 54:55, 59:23, 62:1, 114:2<