Meleklerin müjde ile gelmeleri:

 

Hz. Zekeriyyâ a.s.’ın karısının kısır olduğu hâlde, Hz. Yahyâ a.s. ile müjdelemesi. Meleklerin Hz. İbrâhîm a.s.’ın yaşlı oldukları hâlde, karısını, Hz. İshâk a.s. ve torunu Hz. Yâkub a.s. ile müjdelemesi.

 

>3:39, 11:71, 11:72, 11:73, 15:52, 15:53, 15:54, 15:55, 15:56, 19:2, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 19:7, 19:8, 19:9, 19:10, 51:24, 51:25, 51:26, 51:27, 51:28, 51:29, 51:30<