El-Müntekîm / Zû-intikam / Zû’l-ıkâb:

 

İntikam alan. / İntikam sahibi; asilerden, zalimlerden intikam alan. / Cezalandırmanın, gazabın sahibi.

 

8 isim
34 x
20 sûrede
33 âyette

 

>2:196, 2:211, 3:4, 3:11, 5:2, 5:95, 5:95, 5:98, 6:165, 7:136, 7:167, 8:13, 8:25, 8:48, 13:6, 13:32, 14:47, 15:79, 30:47, 32:22, 38:14, 39:37, 40:3, 40:5, 40:22, 41:43, 43:25, 43:41, 43:55, 44:16, 47:4, 54:10, 59:4, 59:7<