Kader:

 

Kader, Allâh’ın koyduğu doğa kuralları gereği işliyor, ancak müdahale edilmeden, sonu her ne olursa olsun belli olan bir süreç. Allâh, her şeyin sonunu bildiği ve derece kazanmamız için gerekli görüp müsaade ettiğinden, her şey yine Allâh’tan. Kader, eğer değişmeyen yazgı olsaydı şeytan gibi yaşayanın son anda Müslüman olarak cennete girmesi veya hayatını iyilik ve güzelliklere adamış Müslümanın, son anda inkârcı olarak ölmesi ve cehenneme atılması gibi bir tezat ortaya çıkabilirdi. Bu da Allâh’ın dinînde değişme olmaz âyetlerine >10:64, 30:30, 35:43< ters düşerdi. Olan şu ki, Cennet ve Cehennem Allâh’ın vaadi gereği var, yalnızca isteyenin istediği tarafa girmesi kendi elinde. Başka bir örnek: Doğa kuralları gereği kazaların ve dolayısıyla can kayıplarının olacağı kesin, ancak bunlara sebebiyet vererek veya önüne geçmeyerek can kaybına sebep olmak insanın kendi elinde.

 

Yani kader alınyazısıdır düşüncesi, Allâh’ın ilmine vakıf olunmuş gibi yanlış bir düşüncedir. Çünkü tüm yaşanacakları Allâh bildiği hâlde rolleri insan kendisi seçer, Allâh’ta bunu değerlendirip yargılar. Sn. Prof. Mehmet Okuyan’ ın tespiti gibi, eğer rollerin paylaşımı Allâh tarafından belirlenseydi, yapımcının film çekimleri sonunda kötü adam rolündeki oyuncuya, sen ne kötü adamsın deyip ücretini vermemeye benzerdi.

 

>3:179, 6:148, 7:131, 17:13<

 

>2:216, 2:255, 3:145, 3:148, 3:154, 3:156, 3:168, 3:179, 3:185, 4:78, 6:2, 6:60, 6:67, 7:34, 7:131, 8:17, 8:68, 9:51, 10:4, 10:19, 10:34, 10:45, 10:49, 11:3, 11:6, 11:8, 11:39, 11:93, 11:104, 11:107, 11:108, 11:110, 12:5, 12:41, 12:46, 12:68, 12:100, 12:101, 12:107, 13:2, 13:31, 13:41, 14:10, 14:42, 14:48, 15:5, 15:85, 16:55, 16:61, 17:13, 17:62, 17:76, 17:99, 18:58, 18:98, 19:21, 19:75, 19:95, 20:15, 20:16, 20:105, 20:106, 20:107, 20:110, 20:129, 20:135, 21:28, 21:34, 21:35, 21:104, 21:111, 22:4, 22:5, 22:7, 22:55, 22:76, 23:15, 23:43, 27:64, 28:85, 28:88, 29:53, 29:57, 30:8, 31:29, 31:34, 32:13, 33:38, 34:3, 34:20, 34:30, 35:11, 35:13, 35:45, 36:7, 36:44, 37:31, 37:105, 38:78, 38:79, 38:80, 38:81, 38:85, 39:5, 39:30, 39:42, 39:54, 39:55, 39:67, 40:6, 40:59, 40:67, 41:47, 41:50, 42:14, 42:17, 42:18, 42:21, 42:22, 43:61, 43:66, 43:85, 45:26, 45:27, 46:3, 47:18, 48:27, 50:19, 50:20, 52:7, 52:8, 53:57, 53:58, 54:1, 54:3, 54:6, 54:49, 56:1, 57:22, 57:23, 62:8, 63:10, 63:11, 65:3, 67:29, 69:1, 69:2, 69:3, 69:4, 69:13, 69:14, 69:15, 69:16, 71:4, 71:18, 72:25, 74:8, 75:1, 75:6, 75:7, 77:7, 77:8, 77:9, 77:10, 77:11, 77:12, 77:13, 78:4, 78:5, 78:17, 79:34, 79:42, 80:18, 80:19, 80:20, 80:21, 80:22, 81:1, 81:2, 81:11, 82:1, 82:2, 82:3, 82:4, 84:1, 84:2, 84:3, 84:4, 84:5, 85:2, 87:3, 88:1, 89:21, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4, 99:5, 99:6, 101:1, 101:2, 101:3, 101:4, 101:5, 102:3, 102:4, 102:5<