Hz. Şuayb a.s.’ın Medyen, Eyke, Ress halkının inkârı, yok edilmeleri:

 

Hz. Şuayb a.s. ‘ın Medyen halkı, Eyke halkının ve Ress halkının inkârı ve yok edilmeleri, gürleyen sarsıntıyla gelen Meteorit.

 

>7:88, 7:90, 7:91, 7:92, 9:70, 11:89, 11:91, 11:94, 15:78, 15:79, 22:44, 25:38, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 26:189, 29:37, 38:13, 50:12, 50:14<

 

Eyke Halkının Helak Olması – YouTube