Dünyaya düşecek olan Meteoritler:

 

Dünyaya düşecek olan Meteoritlerin belirlenmiş oldukları ve gelecekte de zalim topluluklara, bu felaketin daima var olacağı bilgisi.

 

>11:83, 36:49, 36:50, 36:51, 36:52, 36:53, 50:41, 50:42, 51:34, 54:6, 54:31, 67:15, 67:16, 67:17, 67:18, 69:13, 69:14, 69:15, 69:16, 80:33, 80:34, 80:35, 80:36, 80:37, 80:38, 80:39, 80:40<

 

Asteroidler – YouTube