İki Melek, Hârût ve Mârût’un, insana imtihan için gönderilmeleri:

 

>2:102<