El-Hâlîm:

 

Hemen cezalandırmayan, ılımlı davranan.

 

11 isim
11 x
9 sûrede
11 âyette

 

>2:225, 2:235, 2:263, 3:155, 4:12, 5:101, 17:44, 22:59, 33:51, 35:41, 64:17<