Kur’ân’a göre samimi inançlının tarifi:

 

:Ellezîne yu’minûne O kimseler ki, samimiyetle inanırlar sadece bu âyetlerde geçiyor.

 

>2:3, 2:4, 6:54, 6:92, 24:62<