İlk ölüm, ecel veya 1. Sûr’a üfürülme:

 

Yerde ve gökte kim varsa ölmesi.

 

>2:28, 3:156, 6:73, 7:25, 7:158, 9:116, 15:23, 16:32, 21:35, 22:66, 23:15, 30:40, 39:42, 39:67, 39:68, 45:26, 50:19, 53:44, 71:17, 71:18, 80:21<