Es-Semî’ / Es-Sâmi’ / El-Müstemî’:

 

İşitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiğine icabet eden. / Sözlerin açığını da gizlisini de işiten. / Her daim işiten.

 

43 isim
50 x
28 sûrede
50 âyette

 

>2:127, 2:137, 2:181, 2:224, 2:227, 2:244, 2:256, 3:34, 3:35, 3:38, 3:121, 3:181, 4:58, 4:134, 4:148, 5:76, 6:13, 6:115, 7:200, 8:17, 8:42, 8:53, 8:61, 9:98, 9:103, 10:65, 12:34, 14:39, 17:1, 18:26, 20:46, 21:4, 22:61, 22:75, 24:21, 24:60, 26:15, 26:220, 29:5, 29:60, 31:28, 34:50, 40:20, 40:56, 41:36, 42:11, 43:80, 44:6, 49:1, 58:1<