Eş-Şehîd:

 

Her daim hazır, her şeyin iç yüzünün farkında, şahit.

 

12 isim
26 x
19 sûrede
25 âyette

 

>3:18, 3:81, 3:98, 4:33, 4:79, 4:166, 4:166, 5:117, 9:107, 10:29, 10:46, 10:61, 11:54, 13:43, 17:78, 17:96, 21:78, 22:17, 29:52, 33:55, 34:47, 41:53, 46:8, 48:28, 58:6, 85:9<