Yahudilerin inançlılar karşıtı, Hristiyanların ise yakın oldukları:

 

>5:82<