Doğular ve batılar:

 

Ekvatordan uzaklaştıkça doğular ve batılar değişir, Dünya’da gerçek anlamda doğu ve batı, kuzey ve güney kutuplarıdır bu nedenle „doğular ve batıların da Rabbi“ anlam kazanır. Dünya’nın 23,44° ekliptik ekseni nedeniyle her açıdan doğuş ve batışlar aynı yerden olmaz, hatta kuzey ve güneyde de aynı sıklıkta olmaz. Kuzey veya güney aslında tam anlamıyla doğu ve batıdır ve 6 ayda bir değişir. Hz. Zu’l-Karneyn a.s. örneğinde olduğu gibi: Asya’dan batıya gitmek istedi ancak ilerledikçe Güneş’in asıl kuzey kutbundan battığını ve doğmadığını keşfetti. Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın seyahati, bir ihtimal Asya’dan kuzey kutbu buzullarına idi, „bulanık pınar“. Aynı istikamette düz devam edince de kuzey Amerika ve güney Amerika’ya olmalı. Burada Dünya’nın en yağışsız bölgesi bulunuyor. „Güneş’in battığı yer“ böylece anlam kazanır. Çünkü Güneş, gerçek anlamda ancak kutuplarda altı ayda bir batar veya doğar. Aksi hâlde, batan Güneş’i takip etmek anlamsız olurdu.

 

>2:115, 2:142, 26:28, 37:5, 43:38, 55:17, 70:40, 73:9<

 

Antarktika’nın 24 Saatlik Muhteşem Görüntüsü – YouTube