Hz. Süleymân a.s.’ın rüzgârı kullanarak yolculuk yapması:

 

Hz. Süleymân’ın bu seyahatleri gerçekleştirmesi rüzgâr yardımıyla gemiler olabilir.

 

>21:81, 34:12, 38:36, 38:37<