El-Karîb / El-Akrab:

 

Kullarına yakın olan. / Şah damarından da yakın.

 

5 isim
5 x
5 sûrede
5 âyette

 

>2:186, 11:61, 34:50, 50:16, 56:85<