El-Kahhâr / El-Kâhir / El-Gâlib:

 

Yegâne kahredici. / Karşı gelinemeyen. / Mutlak galip.

 

9 isim
9 x
7 sûrede
9 âyette

 

>6:18, 6:61, 12:21, 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16<