El-Vâsî’:

 

İlmi, kudreti, lütufları geniş, her şeyi kapsayan.

 

8 isim
17 x
11 sûrede
17 âyette

 

>2:115, 2:247, 2:255, 2:261, 2:268, 3:73, 4:97, 4:100, 4:130, 5:54, 6:80, 7:89, 20:98, 24:32, 29:56, 39:10, 40:7<