Hür irade:

 

İnanış ve teslimiyet ölçüsü olarak niyet gözetleniyor. Var olan her şey, sicimler de ‘atomları oluşturan parçacıklar da’ dâhil Allâhü Teâlâ’nın, onlara koyduğu doğa kurallarına uyarak, yaratılış amaçları gereğince işlevlerine devam edip, O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince O’nun yüceliğini övüp ibadet etmiş oluyorlar. Ancak insanlar ve cinler hariç, sadece hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar O’nun yüceliğini övüyor ve ibadet ediyorlar.

 

>2:6, 2:35, 2:36, 2:37, 2:103, 2:118, 2:119, 2:120, 2:121, 2:132, 2:167, 2:256, 3:20, 4:18, 4:137, 5:48, 5:105, 6:8, 6:9, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:35, 6:42, 6:56, 6:71, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:88, 6:89, 6:90, 6:104, 6:106, 6:107, 6:149, 7:94, 7:164, 8:19, 9:90, 9:91, 9:92, 9:93, 10:15, 10:33, 10:44, 10:50, 10:51, 10:89, 10:90, 10:91, 10:94, 10:95, 10:96, 10:97, 10:98, 10:99, 10:100, 10:101, 10:104, 10:105, 10:106, 11:12, 11:112, 11:118, 11:119, 12:33, 13:31, 13:37, 15:2, 16:9, 16:35, 16:36, 16:93, 17:73, 17:74, 17:75, 17:76, 20:15, 20:16, 21:108, 23:51, 23:75, 23:76, 23:84, 23:85, 23:86, 23:87, 23:88, 23:89, 25:27, 25:57, 26:4, 26:102, 26:213, 27:80, 27:81, 27:92, 28:46, 28:47, 28:50, 28:56, 28:87, 28:88, 31:32, 32:12, 32:13, 33:30, 33:31, 33:66, 34:5, 34:6, 34:31, 34:32, 34:33, 34:33, 34:50, 35:18, 36:11, 38:29, 39:2, 39:7, 39:9, 39:41, 40:28, 40:85, 41:17, 42:8, 42:14, 42:48, 43:38, 43:87, 44:58, 45:11, 45:18, 45:23, 47:24, 49:17, 51:57, 52:32, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 57:16, 60:4, 60:5, 60:6, 64:2, 67:28, 69:44, 69:45, 69:46, 69:47, 70:42, 72:16, 73:19, 74:18, 74:19, 74:20, 74:21, 74:22, 74:23, 74:24, 74:25, 74:54, 74:55, 74:56, 76:3, 76:29, 76:30, 76:31, 78:39, 80:23, 81:28, 87:9, 87:10, 87:11, 88:21, 88:22, 88:23, 88:24, 89:15, 89:16, 89:24, 90:10, 90:11, 91:9, 91:10, 95:7, 109:1, 109:2, 109:3, 109:4, 109:5, 109:6<

 

Allâh’ı görmeden hür iradeyle kesin inanç:

 

Samimiyetle inanmanın bir şey kaybettirmediği: