El-Hâfıd / El-Müzill / Ed-Deyyân:

 

Perişan eden, alçaltan. / Rezillik veren, boyun eğdiren, alçaltan. / Rezillik veren, hüküm veren, hesaba çeken, hor kılan.

 

1 isim
57 x
35 sûrede
56 âyette

 

>2:61, 2:90, 3:26, 3:112, 3:127, 3:152, 3:178, 3:194, 4:14, 4:37, 4:102, 4:151, 6:93, 6:124, 7:119, 7:152, 8:18, 9:2, 9:14, 9:29, 10:27, 11:39, 11:93, 13:32, 14:10, 16:27, 16:70, 19:75, 20:134, 22:5, 22:17, 22:18, 22:57, 25:69, 27:37, 31:6, 33:57, 34:14, 36:72, 39:26, 40:60, 41:16, 41:17, 42:45, 45:9, 46:20, 56:3, 58:5, 58:5, 58:16, 58:20, 59:5, 67:15, 68:43, 70:44, 79:9, 88:2<