El-Muhyî:

 

Dirilten, hayat, sağlık veren, cansız maddelere ömür veren.

 

32 x
24 sûrede
32 âyette

 

>2:258, 3:156, 7:158, 8:24, 9:116, 10:56, 13:12, 15:23, 16:21, 16:65, 22:5, 22:66, 23:80, 29:63, 30:19, 30:24, 30:50, 31:28, 35:9, 36:33, 36:79, 40:68, 41:39, 43:11, 44:8, 45:5, 45:26, 50:11, 50:43, 53:44, 57:2, 57:17<