Zû’l-Celâl-î ve’l-İkrâm / El-Ekrâm / Zû’l-Fadlil Azîm / Zî’t-tavl:

 

Ebedî, azametli, yüce, yarattıklarının vasıflarından uzak, tüm eksiklerden arınmış, ikrâm sahibi. / Karşılıksız bolca ikrâm eden. / Büyük lütuf, üstünlük sahibi / Servetin, varlığın, ikrâmın sahibi.

 

18 isim
85 x
31 sûrede
81 âyette

 

>2:64, 2:90, 2:93, 2:105, 2:198, 2:243, 2:251, 2:253, 2:268, 3:73, 3:74, 3:152, 3:170, 3:171, 3:174, 3:180, 4:32, 4:37, 4:54, 4:70, 4:73, 4:83, 4:113, 4:113, 4:173, 4:175, 5:2, 5:54, 8:29, 9:28, 9:59, 9:74, 9:75, 9:76, 10:58, 10:60, 10:107, 11:3, 12:38, 16:14, 17:12, 17:66, 17:87, 24:10, 24:14, 24:20, 24:21, 24:32, 24:33, 24:38, 27:16, 27:40, 27:73, 28:73, 30:23, 30:45, 30:46, 33:47, 34:10, 35:12, 35:30, 35:32, 35:35, 40:3, 40:61, 42:22, 42:26, 44:57, 45:12, 48:29, 49:8, 55:7, 55:27, 55:78, 57:21, 57:21, 57:29, 59:8, 62:4, 62:4, 62:10, 73:20, 89:15, 89:15, 96:3<