Verimli olma:

 

İnsanın yüksek motivasyonu ve inancıyla daha çok verimli olabildiği. Ve korkuya yenik düşmesinin onu zayıf düşüreceği.

 

>8:46, 8:65, 8:66<