El-Kâim / El-Müheymin:

 

Yarattıklarını kollayan, gözeten. / Gözleyen, denetleyen.

 

1 isim
4 x
4 sûrede
4 âyette

 

>5:48, 13:33, 59:23, 89:14<