Allâh’ın razı oldukları:

 

Allâh’ın, hak dîni olan Hanif dîni ‘İlâhi esasları’:

 

Allâh’ın, insana razı olduğu yolu idrak ettirmesi:

 

Canlı-cansız tüm varlıkların Allâh’ın yüceliğini övmesi:

 

Allâh’a teslim olan:

 

Allâh’ın sevdiği kulları:

 

Samimiyetle inanmışların uyması gerekenler:

 

Varlık yokluk veya samimi inanmışlıkla imtihan:

 

Cihâd edenler / Şehitler:

 

Cihâd veya dîn görevi ücretinin Allâh’tan beklenmesi gerekliliği:

 

Söz veya yeminin Allâh katındaki önemi:

 

Şeytan ve Tâğut’a itaat edilmemesi gerektiği:

 

İslâm ‘Allâhü Teâlâ’ya teslimiyet’ yaşanılabilir ortamda yaşanmalı:

 

Önceki inançları oldukları gibi kabul etmek:

 

Sevap ve günahlar Allâh katında derecelerle:

 

Allâhû Teâlâ’nın insana merhamet edip tövbelerini kabul etmesi: