Samimiyetle inanmışlara, helâl kılınanlar ‘izin verilenler’:

 

>2:168, 2:172, 2:173, 2:187, 2:229, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:23, 4:24, 4:25, 5:1, 5:3, 5:4, 5:5, 5:88, 5:96, 6:118, 6:119, 6:141, 6:142, 6:145, 8:69, 11:86, 16:114, 16:115, 20:81, 22:30, 60:8, 60:10<