El-Muhric / Câ’ılûn:

 

Bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran. / İcat ve var eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan.

 

4 isim
39 x
24 sûrede
32 âyette

 

>2:22, 2:61, 2:72, 2:257, 3:27, 3:27, 5:16, 6:95, 6:99, 6:99, 7:32, 7:57, 7:57, 9:64, 10:31, 10:31, 14:32, 16:78, 17:13, 20:55, 22:5, 27:25, 27:37, 30:19, 30:19, 30:19, 32:27 33:43, 39:21, 40:67, 47:29, 47:37,  57:9, 71:18, 71:18, 78:15, 79:29, 79:31, 87:4<