Firdevs, ebedî Cennet:

 

Her lütfu içinde barındıran Cennet.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen diğer cennetler gibi bu Cennet’te ebedî.

 

Verilen bilgilere göre bu Cennetin hak sahipleri ise: Samimiyetle inananlar. İyi niyet ve amaçlarla, yararlı gayretlerde bulunanlar. İbadetlerini devamlı uygulayanlar ‘namazlarını severek devamlı kılanlar’. Boş şeylerden yüz çevirenler. Zekât verenler. İffetini koruyan, haddi aşmayanlar. Sözünde duranlar. Âhir gün kitabı sağından verilenler.

 

>4:57, 4:58, 4:59, 4:122, 4:123, 4:124, 4:125, 5:119, 9:99, 9:100, 18:1, 18:2, 18:3, 55:62, 55:63, 55:64, 55:65, 55:66, 55:67, 55:68, 55:69, 55:70, 55:71, 55:72, 55:73, 55:74, 55:75, 55:76, 55:77, 64:9<

 

>18:107, 23:1, 23:2, 23:3, 23:4, 23:5, 23:6, 23:7, 23:8, 23:9, 23:10, 23:11, 56:27, 56:28, 56:29, 56:30, 56:31, 56:32, 56:33, 56:34, 56:35, 56:36, 56:37, 56:38, 56:39, 56:40, 69:19, 69:20, 69:21, 69:22, 69:23, 69:24, 90:12, 90:13, 90:14, 90:15, 90:16, 90:17, 90:18<