Cin ‘örtülü varlıklar’ / Şeytan ‘âsi’:

 

İblis, Hz. Âdem a.s.’a veya insana secde etmedi:

 

Şeytan’ın insanı kıskançlık gerekçesi ve motivasyonu:

 

Şeytan cinlerin, insanı aldatması:

 

Şeytan’a edilen müsaadenin sebebi:

 

Cin’in ‘örtülü varlıkların’ fiziksel tarifi:

 

İnsan ve cinlerin iş birliği içinde olabildiği bilgisi:

 

Şeytan cinlerin uzayda yolculuk yapabildikleri:

 

Şeytan’ın Allâh yolunda olana hiçbir yaptırım gücü yok:

 

Şeytan bu Dünya’da yaşamıyor:

 

Şeytanların plazma veya kozmik ışınlardan çekindikleri:

 

Cinlerden, İslâm’a: Allâh’a teslimiyete, samimiyetle inananlar var: