El-Bâkî / El-Ebkâ / El-Ebed / Ed-Dâim:

 

Varlığı, özellikleri, hakimiyeti kalıcı. / Sonu gelmez. /Ebedî / Devamlı.

 

2 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>20:73, 28:88, 55:27<