Âhiret:

 

„Dîn“ yargı gününün tek sahibi:

 

Dünya yaşamı son bulduktan sonra büyük kıyâmet ‘Big Rip’:

 

„Yevme izin“ :

 

Canlı-cansız tüm ne varsa, kıyâmette Allâh’a döndürülecek olmaları:

 

Hiçbir canlının günahsız olmadığı:

 

Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması ve bu sesin çöl kumu sesine benzetilmesi:

 

Âhir gün, İlâhî adaletin delillerle yerine getirilecek olması:

 

Yargılanan yaşarken içinde olduğu durumun bilincine âhir gün varacak:

 

Geçici dünya ve devamlı kalınacak yer, âhiret: