Allâh’ın dünya işlevine etki etmediği:

 

Allâhû Teâlâ, her şeyin kaderini bildiği hâlde gerekli görmedikçe dünya işlevini değiştirmiyor. Allâh’ın „OL!“ dediği an, >2:117, 40:68< var olan her şey planlanmış, kaderleri belirlenmiş ve olmaya başlamış. İnsanın da kaderi baştan belirlenmiş ve yapacaklarının sonucu her ne olursa olsun belli, ancak Allâh insana hür irade vermiş. Allâh insana hür irade vermeyip, değiştirilemez bir kader olsaydı, günah işlemek mümkün olmaz ve dolayısıyla da Cehennem olmazdı. >20:15< âyette geçen „neredeyse Kendisinden gizlemesi“ bunun kanıtı.

 

>6:8, 7:131, 8:17, 8:68, 10:11, 10:19, 11:110, 14:10, 14:42, 16:61, 17:13, 17:76, 18:58, 19:75, 20:15, 20:129, 29:53, 35:45, 41:45, 42:14, 42:21, 59:3<