Mâlik’û yevmi’d-Dîn:

 

Dîn İlâhi esaslar gününün tek hükümranı.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>1:3<