Yahudilerin lanetlenmeleri:

 

Azap hazırlanması. Firavun’un zulmü. 6 milyon Yahudi’nin holocaust’ta karşı koymadan katledilmiş olmaları.

 

>2:49, 2:65, 2:85, 2:86, 2:88, 2:89, 2:90, 2:96, 3:112, 4:46, 4:47, 4:154, 4:155, 4:160, 4:161, 5:13, 5:25, 5:26, 5:41, 5:60, 5:64, 5:78, 6:146, 7:127, 7:129, 7:141, 7:152, 7:162, 7:165, 7:166, 7:167, 7:168, 10:90, 14:6, 16:118, 16:124, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7, 17:8, 17:103, 26:60, 26:61, 28:4, 28:8, 40:25, 44:23, 62:5<

 

Yahudilere verilen lütuflar: