Ed-Dehr:

 

Zamanı ve zaman içinde olup biten her şeyi var eden, zamanın sahibi ve yöneten.

 

24 x
16 sûrede
24 âyette

 

>6:31, 6:40, 7:34, 7:187, 10:45, 10:49, 12:107, 15:85, 16:61, 16:77, 19:75, 20:15, 22:1, 22:7, 31:34, 33:63, 34:3, 34:30, 40:59, 41:47, 43:61, 43:66, 43:85, 79:42<