İnsan zayıf yaratılmış:

 

İnsan zayıf, dolayısıyla nankör ve zalim yaratılmış. Allâh insana kaldırabileceğinden fazlasını yüklemiyor. Allâh koruyor, zulmetmiyor, zorluk yapmıyor.

 

>2:233, 2:185, 2:279, 2:286, 3:108, 4:28, 4:40, 4:83, 6:152, 7:42, 10:44, 11:9, 11:10, 14:34, 16:4, 16:53, 16:54, 16:55, 17:67, 17:83, 17:84, 17:100, 18:49, 18:54, 20:2, 20:115, 21:37, 22:66, 22:78, 23:62, 23:75, 23:76, 23:77, 23:78, 25:50, 27:62, 29:65, 30:33, 30:36, 30:49, 32:9, 33:72, 34:13, 36:77, 36:78, 38:23, 38:24, 39:8, 40:61, 41:46, 41:49, 41:50, 41:51, 42:48, 43:15, 47:36, 47:37, 47:38, 48:17, 53:60, 53:61, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 65:7, 70:19, 70:20, 70:21, 74:11, 74:12, 74:13, 74:14, 74:15, 74:16, 74:17, 80:17, 82:6, 100:6, 100:7, 100:8<