Yahudilere verilen lütuflar:

 

Bağışlanmaları ve rızıklandırılmaları. Denizden kurtarılmaları. Tevrât’a varis olmaları.

 

>2:47, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:63, 2:64, 2:122, 2:250, 2:251, 4:153, 5:20, 5:71, 7:137, 7:138, 7:140, 7:160, 10:90, 10:93, 17:6, 17:104, 20:80, 20:81, 26:59, 26:65, 28:5, 28:6, 32:23, 32:24, 40:53, 44:30, 44:32, 44:33, 45:16, 45:17<

 

YAHUDİLER NEDEN ÇOK BAŞARILI VE GÜÇLÜ ? – YouTube