Kur’ân’dan elde edilen bilgiler:

 

Kur’ân-ı Kerîm’i bu kadar benzersiz yapan şey, bilgeliği ve asla eskimeyen bilgiler içermesidir. Bu da Kur’ân-ı Kerîm’in, Allâh tarafından indirildiğinin delilidir. Kur’ân’dan elde edilen bilgilere göre Kur’ân-ı Kerîm, sadece zaman test’ine dayanmakla kalmadı, insanlığın en ileri teknolojiler yardımıyla başardığı tüm modern gelişmelere rağmen doğru kalmaya devam etti.

 

Kur’ân-ı Kerîm’de onun orijinalliğinden şüphe eden herkese, onunla boy ölçüşebilecek bir şey ortaya koymaları için meydan okuyan âyetler vardır. Bu da yine Allâh’ın sözünün sağlamlığının iyi bir delilidir.

 

>2:23, 10:38, 11:13, 17:88, 52:34<

 

2:2, 2:23, 2:24, 2:41, 2:89, 2:97, 2:99, 2:118, 2:175, 2:176, 2:213, 2:252, 3:3, 3:4, 3:7, 3:58, 3:108, 3:138, 4:61, 4:113, 4:136, 4:140, 4:166, 4:174, 5:15, 5:48, 5:101, 5:104, 6:38, 6:92, 6:114, 6:155, 7:2, 7:52, 7:196, 9:64, 10:1, 10:37, 10:38, 11:1, 11:13, 11:12, 11:13, 11:14, 12:1, 12:2, 12:111, 13:1, 13:19, 13:37, 13:38, 14:1, 14:52, 15:1, 15:87, 16:44, 16:64, 16:89, 16:101, 16:102, 16:103, 17:88, 17:105, 17:106, 18:1, 18:2, 19:97, 20:2, 20:113, 21:10, 21:50, 22:16, 24:1, 24:34, 25:1, 25:6, 26:2, 26:192, 27:1, 27:6, 27:76, 27:77, 28:2, 28:51, 29:47, 31:2, 32:2, 33:1, 33:2, 36:5, 36:69, 36:70, 38:1, 38:29, 38:49, 39:1, 39:2, 39:23, 39:41, 40:2, 41:2, 41:3, 41:4, 41:41, 41:42, 42:17, 43:2, 43:3, 41:4, 43:44, 44:2, 44:3, 45:2, 45:20, 46:2, 47:2, 50:1, 52:2, 52:3, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 55:1, 55:2, 56:77, 56:78, 56:79, 56:80, 64:8, 65:10, 69:43, 69:51, 74:54, 74:55, 74:56, 76:23, 80:11, 80:12, 80:13, 80:14, 80:15, 80:16, 81:25, 85:21, 85:22, 86:11, 86:12, 86:13, 86:14, 97:1<

 

Âdem aleyhisselâm’dan beri Allâhû Teâlâ’nın inananlara emri:

 

Kur’ân’da, evrim teorisi:

 

Kur’ân’da, insanın yaratıldığı madde ve indirilen vahiylerin yerleri:

 

Kur’ân-ı Kerîm’ de geçen Kur’ân’ın 77 isimleri ve sıfatları:

 

Kur’ân’ın şifresi, anahtarı Hurûf-ı Mukattaa:

 

Kur’ân, insanlara bildirilen en güncel Kitap:

 

Kur’ân’ın Allâh tarafından korunduğu:

 

Kur’ân’ın taklit edilemeyecek kadar mucizevi oluşu:

 

Kur’ân’da gizli anlamlar:

 

Derinliğine Düşünme:

 

„Misal“ kelimesi:

 

Kur’ân’da göreceli zaman kavramı:

 

Kur’ân’da zaman da geriye doğru verilen bilgiler:

 

Kur’ân’da gelecekte yaşanacakların bilgisi:

 

Fâtiha sûresinin ilk âyetinde besmele yok:

 

Kur’ân ve Hz. Muhammed aleyhisselâm’ın, Tevrât ve İncîl’de bildirildiği bilgisi:

 

Kur’ân’da geçen dualar:

 

Yoruma açık âyetler:

 

Kur’ân ve diğer kutsal kitapların kâr amaçlı satılmaması uyarısı:

 

Bilinmesi mümkün olmayan şahıslar:

 

Kur’ân’a göre samimi inançlının tarifi:

 

Yahudi bilimcilerin, insanoğlunu canlandıran ve ölümcül icatlar yapacağı bilgisi:

 

Rosetta taşı yazısına Kur’ân-ı Kerîm’den cevap: