El-Cebbâr / Bâli’ğu emrih:

 

Her türlü perişanlıkları düzelten, kolaylaştıran, zorla yaptırabilen. / Emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden.

 

2 isim
58 x
34 sûrede
58 âyette

 

>2:61, 2:185, 2:186, 3:38, 3:83, 3:127, 5:60, 6:17, 6:41, 6:63, 7:134, 7:189, 10:12, 10:22, 10:107, 11:61, 13:15, 14:39, 16:54, 17:67, 18:16, 18:88, 19:4, 19:21, 19:71, 19:97, 20:26, 21:76, 21:84, 21:88, 21:90, 23:75, 29:65, 30:33, 37:75, 39:8, 39:49, 40:60, 41:11, 41:51, 42:26, 43:49, 44:58, 46:29, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 59:5, 59:23, 64:7, 65:3, 65:4, 65:7, 80:20, 87:8, 92:7, 92:10<