Hâviye, ebedî olmayan Cehennem:

 

Derin uçurumdaki kızgın ateş.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen bu Cehennem ebedî değil.

 

Verilen bilgilere göre bu Cehennemi hak sahipleri ise: Tartıları hafif gelenler. Âhir gün, kitabı solundan verilecek olanlardan seçilecek.

 

>101:8, 101:9, 101:10, 101:11<