Kur’ân’da, insanın yaratıldığı madde ve indirilen vahiylerin yerleri:

 

Kur’ân’ın 95. Sûresi TÎN’dir. İlk âyette geçen, bilinen „İncir ve Zeytin“ kelimelerinin hiçbir gerekçesi ve mantıklı açıklaması olmadığından, şu görüş daha tutarlıdır.

 

1. Âyet: Hz. İbrâhîm a.s., Hz. Nûh a.s., Hz. Îsâ a.s.’ın vahiy aldıkları eski iki kentin adları Tîyn ve Zeyta’ dır.

 

2. Âyet: Hz Mûsâ a.s.’ın vahiy aldığı Sînâ’daki Tur dağıdır.

 

3. Âyet: Hz. Muhammed.a.s. (sas)’ın vahiy aldığı Mekke şehridir.

 

4. Âyet: Sûrenin asıl konusu olan insanın yaratıldığı madde „tîn’dir“ ve geçtiği her âyette kilden bahseder. Muhtemelen yaratılan ilk insan hücresinin oluştuğu toprakların da adıdır. İnsanın yaratılmasıyla ilgili âyetler, koordinatlar olarak girildiğinde ise, (Kuzey:6:2 ve Doğu:23:12 veya 32:7 veya 37:11) haritada Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya karşımıza çıkar. Burası, bilindiği gibi en eski yani 4,4 milyon yıl önceye denk gelen, yaşamış ilk insan türlerinin kalıntılarının bulunduğu topraklardır.

 

>3:49, 5:110, 6:2, 7:12, 17:61, 23:12, 28:38, 32:7, 37:11, 38:71, 38:76, 51:33, 95:1<

 

İlk insan nasıl ve nerede oluştu: