Peygamberler / Elçiler:

 

 

Peygamberlerin tebliğ görevi:

 

Gayb’dan; açıklanmadıkça algılanamayan, gizli olandan haberler ve mucizeler:

 

Peygamberlerin erkeklerden seçildiği:

 

Hz. Âdem a.s. ilk ruh ile yaratılan İnsan ve Peygamber:

 

Hz. İdrîs a.s. :

 

Hz. Nûh a.s. :

 

Hz. Hûd a.s. :

 

Hz. Sâlih a.s. :

 

Hz. İbrâhîm a.s. :

 

Hz. İshâk a.s. :

 

Hz İsmâîl a.s. :

 

Hz. Lût a.s. :

 

Hz. Yâkub a.s. :

 

Hz. Yûsuf a.s. :

 

Hz. Eyyûb a.s. :

 

Hz. Şuayb a.s. :

 

Hızır a.s. ve Lokmân a.s. :

 

Hz. Mûsâ a.s. ve Hz. Hârûn a.s. :

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s. :

 

Hz. Üzeyr a.s. :

 

Hz. Dâvûd a.s. :

 

Hz. Süleymân: a.s. :

 

Hz. Zülkifl a.s. :

 

Hz. Yûnus a.s. :

 

Hz. İlyâs a.s. :

 

Hz. Elyesâ a.s. :

 

Hz. Zekeriyyâ a.s. :

 

Hz. Yahyâ a.s. :

 

Hz. Îsâ a.s. :

 

Hz. Muhammed a.s. ‘sas’. :

 

Peygamberlerin soyağacı: