Es-Samed:

 

Eksiği olmayan, algılanamayan, her varlığın yöneldiği yegâne mevcudiyet.

 

1 isim
9 x
9 sûrede
9 âyette

 

>2:255, 3:83, 20:14, 21:92, 23:52, 24:35, 55:29, 57:3, 112:2<